Redakční systém eKUK

Služby

- Provádíme bezplatné nabídky na zadanou práci a smluvenou střešní krytinu
z výkresové dokumentace nebo osobního kontaktu.

- Pokud zákazník požaduje, máme od právníka vypracovanou smlouvu na provedení díla.
Není problém tuto smlouvu upravit dle aktuálních potřeb.

- Dále můžeme nabídnout shazování sněhu, čištění střech, bourání komínů a jiné práce
s použitím horolezecké techniky.

©Jaroslav Kočvara 2009